Autor Subiect: CNRED - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor  (Citit de 12002 ori)

pippus

  • Veteran
  • *****
  • Mesaje postate: 7528
http://www.cnred.edu.ro/


Vizarea actelor de studii din învatamântul superior

Actele de studii din învatamântul superior care pot fi vizate de catre CNRED:


Diplomele de studii superioare (licenta, masterat si doctorat) sau adeverintele nominale provizorii de înlocuire a diplomei finale de studii (licenta si masterat),

Foaia matricola sau Suplimentul la Diploma (anexa la diploma de studii),

Programa analitica (anexa la diploma de studii),

Certificatul de pregatire didactica,

Adeverinta pentru rezultatele obtinute la examenul de licenta,

Adeverinta care atesta calitatea de student pentru cetatenii europeni.

Vizarea de catre CNRED în vederea recunoasterii în strainatate este necesara atunci când autoritatile competente din statul respectiv o cer.

Actele necesare pentru vizarea ACTELOR DE STUDII pentru plecarea în strainatate


Cerere adresata ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin care se solicita vizarea actului de studii:
documentul tipizat poate fi descarcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/formular_vizare_2011.pdf
se completeaza dupa verificarea actelor (model completat);

Actele de studii pentru care se solicita aplicarea vizei în ORIGINAL si copie simpla:
diploma,suplimentul la diploma sau foaia matricola (daca este cazul),
rezultatele de la examenul de licenta (daca este cazul),
certificatul de pregatire a personalului didactic (daca este cazul),
suplimentul la certificatul de pregatire a personalului didactic (daca este cazul);

Adeverinta de autenticitate a diplomei si a foii matricole/suplimentului la diploma eliberate de institutia de învatamânt superior emitenta - în ORIGINAL;
pentru adeverintele care tin locul diplomei de licenta nu este necesara prezentarea unei adeverinte de autenticitate;

Programa analitica (daca este cazul):
în cazul în care se solicita programa analitica este necesara fotocopia doar dupa adeverinta nominala (adica prima pagina);

Documente personale de identificare, în copie simpla:

actul de identitate al titularului diplomei – buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de sedere în România sau pasaport (aflat în termen de valabilitate)

certificatul de casatorie sau de divort, când a avut loc o schimbare a numelui

actul de identitate al împuternicitului / delegatului / rudei, daca este cazul.

Taxele aferente percepute pentru vizarea actelor de studii au fost stabilite prin Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5380 din 16 octombrie 2006: 5 RON cererea pentru aplicarea vizei si 20 RON pentru fiecare act vizat (diploma, supliment la diploma, programa analitica, etc).

Exemplu: diploma + supliment la diploma = 45 RON

Pentru vizarea diplomei de licenta este obligatorie prezentarea unei copii simple a foii matricole/suplimentului la diploma.

Pentru vizarea diplomei de master este obligatorie prezentarea unei fotocopii fata-verso a diplomei de licenta daca aceasta a fost vizata anterior. În cazul în care diploma de licenta nu a fost vizata, aceasta va fi prezentata pentru vizare.

Pentru vizarea foii matricole/suplimentului la diploma este obligatorie prezentarea unei copii simple fata-verso a diplomei daca aceasta a fost vizata anterior. În cazul în care diploma nu a fost vizata, aceasta va fi prezentata pentru vizare.

Pentru vizarea programei analitice este obligatorie prezentarea unei copii simple fata-verso a diplomei si a foii matricole/suplimentului la diploma daca acestea au fost vizate anterior. Daca nu au fost vizate, aceastea vor fi
prezentate pentru vizare.

Se va verifica de catre titular ca toate actele de studii prezentate sa fie semnate de catre rectorul universitatii si stampilate cu sigiliul oficial al universitatii emitente.

Depunerea actelor


Aplicarea vizei pe actele de studii poate fi solicitata de catre urmatoarele categorii de persoane:

titularul actului,

sotul sau sotia titularului ori o ruda de gradul 1 cu titularul actului (mama, tata, frate, sora, fiu, fiica),o alta persoana fizica care prezinta procura notariala sau imputernicirea avocatiala;

un exemplar original al procurii sau o copie legalizata va ramâne la CNRED,
o persoana juridica care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru aplicarea vizei, prin reprezentant care prezinta delegatie în acest sens,
institutiile de învatamânt superior din România care au obtinut acreditarea de functionare din partea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru absolventii cetateni straini, prin reprezentant care prezinta delegatie în acest sens.

În cazul în care procura notariala a fost întocmita pe teritoriul altui stat, este necesar ca aceasta sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

sa fie tradusa în limba româna si legalizata,

sa fie apostilata sau suprelegalizata de autoritatile competente ale statului pe al carui teritoriu a fost întocmita.

Solicitantii care se prezinta pentru vizare la sediul CNRED vor achita taxele la casieria CNRED.

Taxa poate fi platita prin Ordin de plata sau Mandat Postal în care sa fie mentionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti - DTCPMB
Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069

Important: Pe ordinul de plata sau pe mandatul postal emis trebuie sa fie scris codul IBAN pentru ca plata sa fie valabila!


Vizarea actelor de studii

Vizarea se va efectua dupa programul Luni - Joi, între orele 09:00 - 11:00, la sediul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului:
Directia pentru Echivalarea si Recunoasterea Diplomelor
Str. Spiru Haret, nr. 12, parter, camera 14,
Sector 1, 010176 Bucuresti

În aceeasi zi, între orele 11:30 - 12:00, se vor elibera actele de studii vizate daca acestea sunt recunoscute ca fiind conforme cu legislatia în vigoare de catre MECTS - CNRED.

În data de 10 octombrie 2011 eliberarea actelor de studii vizate se va face dupa ora 14:00.

În zilele de vineri nu se lucreaza cu publicul.

Informatii suplimentare

Vizarea actelor de studii din învatamântul superior:
E-mail: cristian.mihailescu@medu.edu.ro, irina.iordache@medu.edu.ro

pippus

  • Veteran
  • *****
  • Mesaje postate: 7528
Re: CNRED - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
« Răspuns #1 : Octombrie 15, 2011, 02:51:39 am »
aici e lista completa de servicii oferita de CNRED

Echivalarea studiilor preuniversitare şi superioare
Actele necesare pentru echivalarea studiilor efectuate în străinătate de cetăţenii români.

Recunoaşterea actelor de studii
Actele necesare pentru recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate de cetăţenii străini.

Recunoaşterea calificărilor profesionale
Pentru recunoaşterea funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute într-o instituţie de învăţământ universitar acreditată într-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiul Economic European şi în Confederaţia Elveţiană se eliberează o adeverinţă.
Pentru profesia de cadru didactic preuniversitar se eliberează Adeverinţa pentru drept de predare în statele membre ale Uniunii Europene sau în Canada.
Pentru activităţile profesionale nereglementate în România se eliberează Adeverinţa de conformitate cu Directivele Uniunii Europene.
Pentru profesiile reglementate, o astfel de adeverinţă este eliberată de către autorităţile competente corespunzătoare.

Vizarea actelor de studii
Vizarea actelor de studii româneşti din învăţământul superior pentru plecarea în străinătate.
Pentru actele de studii din învăţământul preuniversitar activitatea de vizare se desfăşoară la inspectoratele şcolare judeţene.

Adeverinţe privind sistemul de notare
Adeverinţe privind sistemul de notare din România pentru învăţământul preuniversitar.


Programul de lucru cu publicul

PROGRAMUL DE AUDIENŢE: luni, marţi, miercuri şi joi

09:00 - 11:00 - Vizarea actelor de studii româneşti pentru persoanele care urmează să plece în străinătate:
numai pentru învăţământul universitar şi postuniversitar.
În data de 10 octombrie 2011 eliberarea actelor de studii vizate se va face după ora 14:00.
09:00 - 12:00 - Eliberarea adeverinţelor, atestatelor de recunoaştere şi echivalare a studiilor pentru lucrările rezolvate:
adeverinţe de conformitate cu Directiva 2005/36/CE;
adeverinţa pentru drept de predare în Canada;
adeverinţa privind sistemul de notare din România pentru învăţământul preuniversitar;
atestate de echivalare a studiilor preuniversitare efectuate în străinătate de cetăţenii români.
atestate de echivalare a studiilor superioare efectuate în străinătate de cetăţenii români;
atestate de recunoaştere a studiilor efectuate în străinătate de cetăţenii străini.

Informaţii prin telefon: de luni până joi, între orele 09:00-12:00

 

 
     
  pentru publicitate aici trimite un email la webmaster@romania-italia.net   per publicita' manda una email a webmaster@romania-italia.net